» Concurs fotogràfic_calendari 2018

Agró roig

Vols participar al concurs fotogràfic per al Calendari 2018 de l'estany d'Ivars i...

Normativa i usos

L'estany d'Ivars i Vila-sana és un espai natural protegit i disposa d'un Pla especial de aprovat d'acord amb la Llei 12/85, de 13 de juny, d'Espais naturals de Catalunya.

Part de l'àmbit de l'espai (157 Ha), concretament la zona gestionada pel Consorci corresponent a zona lacustre i natural perifèrica, està inclòs a la xarxa Natura 2000. En efecte, l'estany es considera Lloc d'Importància Comunitària (LIC), Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i està inclòs al Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya.