Noticiari Ornitològic

10-02-11
Colonia de gavines rialleres

El dia 22 de gener es va dur a terme a l'Estany d'Ivars i Vila-sana, un cens d'aus aquàtiques hivernants, coincidint amb els cens internacional dut a terme a molts països europeus.


Durant tot el dia, un grup de persones voluntàries es van congregar a l'espai natural per a realitzar el comptatge de les aus observades. El resultat final va ser força positiu, ja que la quantitat i diversitat d'espècies observades va ser notable.
Destaquem grups nombrosos d’ànecs, sobretot d’Ànec collverd (Anas platyrhynchos), Xarxets comuns (Anas crecca), Gavines rialleres (Larus ridibundus) i Corbs marins (Phalacrocorax carbo).
Altres espècies destacades durant la jornada varen ser un grup de 7 Grues (Grus grus), 7 Agrons blancs (Egretta alba), Morell xocolater (Aythya nyroca), i la Gavina cendrosa (Larus canus).


Us podeu descarregar l’arxiu amb totes les dades complertes del cens d’aquell dia.