Cens d'ocells aquàtics hivernants

11-01-12

L’últim cens d’aus aquàtiques indica un manteniment de les espècies que hivernen a l’estany malgrat un cert descens del nombre d’ànecs.

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, gràcies a la participació d’una quinzena d’ornitòlegs, ha fet un cens d’ocells aquàtics que permet conèixer, a més a més de les xifres absolutes, la riquesa de la zona humida. Al llarg del matí d’aquest dissabte, s’han comptabilitzat principalment ànecs, fotges i ardeids mentre que al vespre els ornitòlegs s’han centrat en els exemplars que es troben als diferents dormidors de corbmarins, esplugabous i gavines. Les dades indiquen que hi ha més de 7.200 exemplars de gavines rialleres a l’estany, una xifra rècord, un augment del nombre d’arpelles (58), una xifra normal d’esplugabous (595) i un retrocés de les fotges (42) i dels ànecs (1.113) a l’estany d’Ivars i Vila-sana. En conjunt aquestes dades permeten seguir l’evolució de les poblacions a nivell global, el seu estat de conservació i l’estat en què es troben en cada zona humida.

Aquest cens s'integra dins el cens internacional International Waterbird Census (IWC) que cada any quantifica el nombre d'aus aquàtiques (anàtides, limícoles, ardeids, fotges, etc.) que hivernen en més de 80 països d'Europa, Àsia i el nord d'Àfrica. Aquest treball serveix per conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i, a escala local, per avaluar-ne la capacitat d'acollida de l'estany.

Podeu consultar les dades completes del cens aquí.