» Programa d'activitats primavera-estiu 2017

primavera-estiu 2017

Un cop més, us presentem el programa d'activitats primavera/estiu 2017, amb un degoteig...

Rèptils i amfibis. Característiques

Les espècies de rèptils presents per una banda són les típiques d'ambients oberts, agrícoles i humanitzats. Així, s'hi pot trobar la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Rhinechis scalaris), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), juntament amb altres pròpies d'ambients humits com la serp d'aigua (Natrix maura).

Pel que fa als amfibis, s'ha detectat la presència de la granota verda (Rana perezi), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita) i el gripau d'esperons (Pelobates cultripes)