» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

Ocells. Característiques

És el grup faunístic que ha experimentat un creixement més espectacular arran de la recuperació, especialment els ocells aquàtics. Els resultats han superat fins i tot les expectatives, tal com ho mostren els estudis i seguiments realitzats, especialment a través de l'entitat EGRELL. En poc més de dos anys s'ha passat de les 112 espècies d'ocells presents abans de la recuperació a les 201 detectades fins ara.

El creixement també ha estat espectacular en nombre d'individus: a l'hivern són habituals la presència de més d'un miler d'ànecs collverd (Anas platyrhynchos), però també l'ànec cullerot (Anas clypeata), la fotja (Fulica atra) i nombrosos estols de fredelugues (Vallenus vallenus). Entre les espècies més habituals, trobem les típiques de les zones humides, com el bernat pescaire (Ardea cinerea), l'esplugabous (Bubulcus ibis), el corb marí (Phalacrocorax carbo), el camesllargues (Himantopus himantopus), etc. Però també algunes més escasses, amenaçades o fins i tot rareses. Així, s'hi pot trobar la polla blava (Porphyrio porphyrio) i l'arpella (Circus aeruginosus), aquest darrer considerat el rapinyaire propi de les zones humides.

Com a lloc de nidificació l'estany també és important per a moltes d'aquestes espècies. D'altra banda, algun any també s'ha comprovat la reproducció d'espècies molt poc habituals a Catalunya, com la fredeluga (Vallenus vallenus) o el cabussó collnegre (Podiceps nigricollis).

Pel que fa a la migració, l'espai actua com un punt estratègic per a moltes espècies. Així, és habitual la utilització de l'estany com a lloc de descans i alimentació de moltes espècies. D'altra banda, l'anellament científic d'ocells permet recollir dades que constaten la importància de l'espai en la migració de molts ocells passeriformes, i posar-ho en relació amb les altres estacions d'anellament.